Gå till huvudinnehållet


Agil coach - teamledaren du har saknat hela ditt liv


Har du någonsin övervägt att ta in en agil coach för ditt team? Eller vet du inte ens vad det är? Oavsett fall har du kommit rätt! Vi har satt ihop en lättfattlig översikt för dig som vill ta ditt team till nästa nivå och ännu inte har utnyttjat denna fantastiska resurs.

Agila coacher är högt eftertraktade specialister som bygger bro mellan ord och handling, så att ditt företag kan nå dit du vill, och ännu lite längre. Och som om det inte vore nog har vi också lagt till en ordlista som kommer att få dig att framstå smidig som tusan inför din nya Agila coach!

Om du som läser detta redan är på samma våglängd, är det mycket möjligt att du faktiskt är en Agil coach. Då bör vi kanske istället prata över en kopp kaffe för att se om även du ska bli en del av Folq-gänget.Bilde

Vad är en Agil coach?

En Agil coach vägleder och stödjer team och organisationer i att implementera agila arbetssätt och värderingar. Deras roll är att hjälpa teamet att förstå och följa principerna för agila metoder som Scrum eller Kanban, samt att identifiera och lösa utmaningar som uppstår längs vägen. En Agil coach bidrar till att skapa en miljö som främjar samarbete, kontinuerlig förbättring och anpassning till förändringar.

Folq ser till att du får tillgång till de bästa konsulterna - som vi handplockar från hela landet
Alexander Kenich
Group IT Development Manager
Sector Alarm

Vad gör en Agil coach?

En Agil coach, även känd som Smidig coach, är en professionell som har expertis inom agila metoder och praxis. Deras huvudroll är att vägleda och stödja organisationer och team i implementeringen och optimeringen av agila arbetssätt. Här är några av de viktiga uppgifterna som en Agil coach utför:

Vägledning och träning

En Agil coach är ansvarig för att vägleda och träna team och organisationer om principerna, metoderna och verktygen som är förknippade med agila ramverk som Scrum, Kanban eller Lean. De hjälper teamet att förstå och implementera de rätta agila praxisen och anpassa dem till deras specifika sammanhang.

Facilitering av förändringsprocessen

En Agil coach hjälper organisationer att förstå och acceptera den nödvändiga kulturella och strukturella förändringen som är involverad i övergången till agila metoder. De identifierar och adresserar hinder och motstånd som kan uppstå längs vägen och arbetar med intressenter på alla nivåer för att säkerställa en smidig övergång.

Facilitering av möten och samarbete

Agile coacher spelar en aktiv roll i att underlätta och stödja samarbetet mellan teammedlemmar, intressenter och beslutsfattare. De säkerställer att alla röster hörs och att teamet arbetar effektivt tillsammans. Detta inkluderar att organisera smidiga möten som sprintplanering, dagliga stående möten (daily scrums) och retrospektiv.

Kontinuerlig förbättring

En viktig uppgift för Agila coacher är att främja kontinuerlig förbättring och lärande. De utvärderar teamets prestation, identifierar områden som kan förbättras och introducerar justeringar och experiment för att uppnå bättre resultat. Agila coacher uppmuntrar också till en kultur för lärande och innovation där teamet är öppet för att experimentera och lära av sina misstag.

Agila coacher spelar en kritisk roll i att hjälpa organisationer och team att bli mer smidiga, anpassa sig till förändringar snabbare och uppnå bättre resultat genom ökat samarbete och kontinuerlig förbättring.

 • Bilde
 • Handplocka konsulter av högsta kvalitet hos Folq


  > 2 000 konsulter

  > 50 Agila coacher

  > 13 års arbetslivserfarenhetVilka färdigheter har en riktigt bra Agil coach?

En Agil coachs färdigheter kan göra stor skillnad för ett teams prestation och utveckling. Med förmågan att få fram det bästa hos varje individ och sedan hjälpa dem att spela bra tillsammans är utvecklingsmöjligheterna med denna roll oändliga. Men hur skiljer man de riktigt bra från de som bara är okej? Här är några av de många färdigheterna som Agila enhörningar besitter - både mjuka och hårda - som kan gynna din verksamhet.

Bra Agila coacher besitter en mängd färdigheter och kvalifikationer som kombinerar både mjuka och relationsorienterade egenskaper med hårda och yrkesmässiga kunskaper. Här är en lista över några av dem.

Mjuka färdigheter

 • Kommunikation: Förmågan att lyssna aktivt, kommunicera tydligt och effektivt med teammedlemmar, ledare och intressenter.

 • Empati: Förmågan att förstå andras perspektiv, behov och känslor samt att kunna anpassa sig till olika personligheter och bakgrunder.

 • Coachning och vägledning: Förmågan att vägleda, motivera och utveckla teamet och enskilda individer för att uppnå deras fulla potential.

 • Konflikthantering: Förmågan att identifiera och lösa konflikter konstruktivt, främja samarbete och bygga starka arbetsrelationer.

 • Facilitering: Förmågan att underlätta smidiga möten, workshops och processer för att säkerställa effektiv kommunikation och beslutsfattande i teamet.

Hårda färdigheter

 • Agila ramverk: Gedigen förståelse för agila ramverk som Scrum, Kanban, Lean eller andra relevanta metoder och praxis.

 • Processförståelse: Djupgående kunskap om agila arbetsprocesser, inklusive planering, uppskattning, leveranshantering och kontinuerlig förbättring.

 • Domänexpertis: Erfarenhet och kunskap inom det aktuella kunskapsområdet eller branschen där Agil coachen arbetar för att kunna ge relevanta råd och vägledning.

 • Förändringsledning: Förmågan att leda och hantera förändringsprocesser, hantera motstånd och driva organisationsförändring på ett effektivt sätt.

 • Kontinuerligt lärande: Att vara öppen för kontinuerligt lärande och utveckling av sina egna färdigheter och kunskaper inom agila metoder och coachningstekniker.

En bra Agil coach balanserar nästan sömlöst mellan att vara en skicklig kommunikatör och relationsbyggare, samtidigt som de har gedigen kunskap om agila metoder och förmåga att tillämpa dem effektivt för att hjälpa teamet och organisationen att uppnå framgång.

Fördelen med att samarbeta med Folq är att konsulterna erbjuder utmärkt service och lägger ner det lilla extra vi som uppdragsgivare söker efter.
Shervin Asgari
Avdelningschef, Tjänsteplattform och System
Gjensidige

Agil coachens guide till agil kommunikation

Agil coach är ett mystiskt begrepp för de flesta. När du nu har förstått mer om vad en Agil coach är och vad de skickligaste av dem använder sin arbetsdag till, är det dags att titta på hur du kan tala deras språk. Nästan flytande. Här är agil coachens egen lista över buzzwords som får dig att verka som en lokal expert inom området:

Iteration

En iteration avser en fastställd tidsperiod då ett agilt team arbetar för att leverera en fullständig del av ett projekt eller produkt. Teamet planerar, utför arbetet och utvärderar resultaten innan de går vidare till nästa iteration.

Självorganiserande team

Ett självorganiserande team är en grupp individer som har ansvar för att planera, organisera och styra sitt eget arbete. Teamet tar självständiga beslut om hur de ska uppnå projektens mål och hantera uppgifter.

Sprint

En sprint är en fastställd tidsram inom Scrum-metodiken, vanligtvis mellan en till fyra veckor, där teamet arbetar för att leverera en potentiellt leverbar del av produkten. Sprints ger en strukturerad metod för att hantera arbetet i små, hanterbara delar.

Minimum Viable Product (MVP)

MVP är den minst komplexa versionen av en produkt som fortfarande ger värde till användarna. Det är en strategi där man prioriterar och utvecklar de viktigaste funktionerna först för att snabbt kunna validera produkten hos användarna och lära sig av feedbacken.

Kontinuerlig förbättring

Kontinuerlig förbättring är en central praxis inom agila metoder. Det innebär att teamet regelbundet reflekterar över sitt arbete, identifierar områden för förbättring och vidtar åtgärder för att kontinuerligt öka effektivitet och kvalitet.

Snabb återkoppling

Snabb återkoppling avser den omedelbara responsen och feedbacken som erhålls genom frekventa och kontinuerliga kontroller i agila projekt. Detta möjliggör justeringar, felsökning och anpassningar baserat på de insikter som mottas.

Retrospektiv

En retrospektiv är en mötesaktivitet där teamet reflekterar över nyligen genomförda aktiviteter och identifierar vad som fungerade bra, vad som kan förbättras och vilka åtgärder som kan vidtas för att öka teamets effektivitet i framtida iterationer.

Empiriskt tillvägagångssätt

Empiriskt tillvägagångssätt är ett tillvägagångssätt för problemhantering och beslutsfattande baserat på observationer, erfarenhet och data. Agila metoder använder sig av detta tillvägagångssätt genom att kontinuerligt inspektera och anpassa processen baserat på verkliga resultat och observationer.

Inkrementell leverans

Inkrementell leverans är ett tillvägagångssätt där funktioner och komponenter levereras i ständigt ökande delar, baserat på prioritering och behov. Detta möjliggör tidig leverans av värde till användare och frekventa möjligheter till feedback och justeringar.

Värdeflödesanalys

Värdeflödesanalys är en metod för att kartlägga och analysera processer och arbetsflöden för att identifiera flaskhalsar, onödig slöseri och möjligheter till förbättringar. Den används för att optimera arbetsflödet och öka effektiviteten i agila projekt.

 • Bilde
 • Behöver du en Agil coach? Ingen stress, vi på Folq har det du behöver!

  Letar du efter en fantastisk Agil coach för att ta ditt team till nya höjder? Då behöver du inte leta längre! Folq är din ultimata one-stop-shop för att hitta skickliga Agila coacher og specialiserade IT-konsulter som kan hjälpa dig att lyfta din verksamhet.

  Vår talangfulla grupp av Agila coacher är handplockade och redo att ta sig an vilken utmaning som helst. Med deras omfattande kunskap inom iteration, sprint, värdeflödesanalys och mycket mer kan de få både individer och team att glänsa.

  Slösa inte tid och resurser på att leta efter Agila coacher någon annanstans. Ta en titt på vår fantastiska grupp med Agila coacher på Folq idag och se skillnaden de kan göra för dig och ditt företag. Låt oss hjälpa dig att hitta den perfekta Agila coachen - kontakta oss!