Gå till huvudinnehållet

Backend-utvecklare - trollkarl bakom kulisserna


Är inte din webbplats så optimal, effektiv och funktionell som den skulle kunna vara? I så fall bör du överväga att anlita en backend-utvecklare! Backend-utvecklare är specialiserade yrkespersoner som förstår allt praktiskt med programmeringsspråk, databaser, servrar och andra teknologier för att få webblösningar att fungera felfritt.

Det gör att de kan leverera värde långt utöver bara kodfärdigheter och bidra med både teknisk expertis och mjuka färdigheter som problemlösning. I den här artikeln kommer vi att dyka in i vad en backend-utvecklare gör, hur deras färdigheter kan förbättra din webbplats, vilka teknologier de använder och några tips om var du kan hitta dem (ledtråd: här). Läs vidare för allt du behöver veta om att få upp farten på din webbplats med en backend-utvecklare!


Bilde

Vad är en backend-utvecklare?


En backend-utvecklare är en person som arbetar på serverdelen av en webbplats eller applikation. Deras huvudsakliga uppgift är att utveckla och underhålla databaser, servrar, API:er och andra tekniska lösningar som stöder frontend-utvecklarens utformning av den digitala plattformen.

Vad gör en backend-utvecklare?

En backend-utvecklare är en nyckelperson i utvecklingen av en företagswebbplats, applikation eller programvara. De besitter både hårda färdigheter som programmeringsspråk och databashantering, samt mjuka färdigheter som kommunikation och problemlösning.

Med sin kompetens kan de bidra till att säkerställa att systemen fungerar felfritt och att användarupplevelsen blir så bra som möjligt. Kort sagt möjliggör en backend-utvecklare för ett företag att bygga en stark och pålitlig teknisk grund. En skicklig backend-utvecklare har en rad tekniska och "mjuka" färdigheter. Några av de viktigaste inkluderar:


Tekniska färdigheter

 • Kunskap om programmeringsspråk som Java, Kotlin, Python, C# eller TypeScript.
 • Erfarenhet av databaser, såsom PostgreSQL eller Oracle.
 • Erfarenhet av servrar, exempelvis Apache eller Nginx, eller molntjänster.
 • Förmåga att arbeta med API:er och andra backend-tjänster.

Soft skills

 • Stark problemlösningsförmåga.
 • Förmåga att arbeta i team.
 • Förmåga att kommunicera och samarbeta med icke-tekniska kollegor.
 • Kreativ och innovativ tankeprocess.


När du letar efter en backend-utvecklare för ditt företag är det viktigt att hitta någon som både har de tekniska färdigheterna som krävs och förmågan att samarbeta med resten av teamet. En bra backend-utvecklare är en guldgruva för dig när det gäller att bygga robust och skalbar teknik som kan stödja ditt företag på kort och lång sikt.Fem tekniska färdigheter en skicklig backend-utvecklare har


En backend-utvecklare är en viktig del av att utveckla vilken digital produkt som helst. Deras unika färdigheter gör dem ovärderliga när det gäller att skapa en funktionsduglig och användarvänlig lösning. Tack vare deras tekniska expertis och förståelse för systemarkitektur kan de bidra till att bygga en robust och säker backend som hanterar stora mängder data och ger snabba svar.

Här är lite mer information om några av de kärnfärdigheter en backend-utvecklare besitter:

1. Backend-programmeringsspråk, till exempel Java, Kotlin, C# eller TypeScript

Du måste kunna behärska specifika programmeringsspråk för att ha en framgångsrik karriär. Dessa är också de aspekter som kommer att ligga till grund för ditt arbete. Så varför är dessa språk viktiga? Låt oss gräva lite djupare.

Java

Java är ett av de mest populära programmeringsspråken som används av backend-utvecklare idag. Det är ett objektorienterat språk som kan användas för att skapa robusta och pålitliga applikationer som kan köras på olika plattformar. Java kan användas för att utveckla webbapplikationer. En skicklig backend-utvecklare med kunskap om Java kan därför vara mycket värdefull för ett företag som vill utveckla robusta och pålitliga applikationer och tjänster som kan skalas och anpassas efter behov.

Kotlin

Kotlin är ett programmeringsspråk utformat för att vara mer läsbart och koncist än Java, samtidigt som det drar nytta av den robusta infrastrukturen som Java-plattformen erbjuder. Detta språk används ofta för att utveckla Android-applikationer, men har också många fördelar för backend-utveckling. Om ditt företag värdesätter effektiv kod som är lätt att förstå och underhålla kan en utvecklare med Kotlin-kunskaper vara ett bra val.

C#

C# är ett robust, objektorienterat programmeringsspråk som utvecklats av Microsoft. Detta språk är känt för sin effektivitet och pålitlighet och används ofta vid utveckling av webbapplikationer och spel, särskilt i miljöer där Microsoft-teknologi är mycket använd. Om ditt företag behöver pålitliga, säkra och skalbara lösningar och ni använder er av Microsoft-teknologi kan en utvecklare med C#-kunskaper vara en värdefull resurs.

TypeScript

TypeScript är ett programmeringsspråk som lägger till extra funktioner ovanpå JavaScript, inklusive en striktare typkontroll som hjälper till att upptäcka fel tidigt i utvecklingsprocessen. Detta gör det enklare att skriva stora, komplexa program med JavaScript, vilket kan vara till stor nytta för företag som behöver skalbara webbapplikationer.

2. Kunskap om populära ramverk

Backend-utvecklare använder specifika verktyg för att designa arkitekturen för en webbplats. Ramverk underlättar processen och hjälper också till med säkerhet och skalbarhet. Det finns flera ramverk som backend-utvecklare kan använda för att skapa webbapplikationer som är både högpresterande och flexibla.

Spring

Spring är ett omfattande ramverk för Java som används för att bygga olika typer av applikationer, från enkla webbapplikationer till komplexa system i företagsskala. Spring erbjuder ett flexibelt och kraftfullt sätt att hantera infrastrukturen i Java-applikationer och har många funktioner som kan hjälpa utvecklare att bygga säkra, skalbara lösningar.

Ktor

Ktor är ett Kotlin-baserat ramverk för att bygga asynkrona server- och klientapplikationer. Det är känt för sin flexibilitet och enkelhet och är särskilt lämpligt för att bygga mikrotjänster och andra distribuerade system. Ktor möjliggör utveckling av moderna, högpresterande applikationer genom att dra nytta av Kotlin's kraftfulla funktioner.

.NET Core

.NET Core är ett ramverk utvecklat av Microsoft för att skapa moderna, molnbaserade, internetanslutna applikationer. Det är ett plattformsoberoende ramverk, vilket innebär att det kan köras på olika operativsystem. .NET Core är känt för sin prestanda och används ofta för att utveckla webbapplikationer, mikrotjänster och andra molnbaserade lösningar med hög prestanda.

Express

Express är ett populärt och lättviktigt Node.js-ramverk för serverapplikationer. Dess minimalistiska och modulära design gör det enkelt att bygga enkla webbservrar eller mer komplexa webbapplikationer. Express ger backend-utvecklare möjlighet att bygga snabba och flexibla serverbaserade lösningar och är särskilt relevant för utvecklare som arbetar med JavaScript eller TypeScript.

3. Datastrukturer och algoritmer

Enkelt uttryckt kan sättet att organisera och lagra data refereras till som datastrukturer. Backend-utvecklare har god kontroll över dessa datastrukturer, där några av dem inkluderar:

 • Matriser
 • Länkade listor
 • Stackar (datastruktur)
 • Köer
 • Grafer
 • Hashtabeller
 • Binära sökträd

Nu kommer vi till algoritmer. Som tidigare nämnts behöver backend-utvecklare kunskap om algoritmer som kan hjälpa dem att vara bäst i sitt yrke. Här är några saker du bör lära dig:

 • Rekursion
 • Bubbelsortering
 • Urvalssortering
 • Binärsökning
 • Infogningssortering
 • Databaser och cache

För att bygga ett system med hög prestanda måste utvecklare också ha förståelse för caching. Dessutom krävs det nästan alltid en form av databas för att hantera data i en applikation. Därför är det av yttersta vikt att en backend-utvecklare har kunskap om att arbeta med dessa aspekter.

4. Kunskap om servrar

En server är ett medium som oftast används för att leverera viktiga tjänster. Därför är den något som aldrig kan stängas av. Därför är det viktigt för en backend-utvecklare att ha god kunskap om hur servrar fungerar.

5. Kunskap om API:er

API:er, eller Application Programming Interfaces, fungerar som universella översättare för olika dataprogram. De hjälper olika delar av internet att "kommunicera" med varandra, så att data kan flyta fritt och effektivt.

Om du tänker på en backend-utvecklare som en kock i ett kök kan du tänka på API:er som recept. De berättar för kocken (eller i detta fall datorn) vilka ingredienser som ska användas och hur de ska kombineras för att skapa rätten (eller i detta fall en webbplats eller en app).

Och precis som en skicklig kock behöver en bra backend-utvecklare känna till många olika "recept". De mest kända inom API-världen är XML och JSON. Dessa fungerar som universella språk för datorer och hjälper dem att förstå och hantera data effektivt. Så när du anställer en backend-utvecklare vill du ha någon som är bekväm med att arbeta med API:er och dessa dataformat.

Viktigheten av mjuka färdigheter för en effektiv backend-utvecklare

Som backend-utvecklare är det lätt att fokusera på de tekniska färdigheterna, men man ska inte underskatta vikten av mjuka färdigheter. Det handlar inte bara om att skriva felfri kod - kommunikation och samarbete är också nyckeln till framgång. Att kunna uttrycka sig klart och koncist kring tekniska koncept och lösningar kommer att hjälpa er att samarbeta effektivt med alla avdelningar och fatta bra beslut tillsammans.

Fördelarna med att anställa en professionell backend-utvecklare

När det gäller att utveckla en app eller en webbplats kan det vara frestande att försöka göra allt själv. Men med de många teknologierna och språken som finns tillgängliga kan det lätt bli överväldigande. Därför bör du överväga att anställa en professionell backend-utvecklare. Inte bara kommer de att ha den nödvändiga kompetensen och erfarenheten för att skapa en stabil och säker backend, utan de kommer också kunna spara dig mycket tid och stress - två saker som alltid är välkomna. Så ge ditt företag och dig själv trygghet genom att hitta en professionell som kan ta hand om din backend-utveckling.

En skicklig backend-utvecklare har en mängd tekniska såväl som mjuka färdigheter. På den tekniska sidan är det viktigt med en gedigen förståelse för programmeringsspråk som Java, Kotlin, C#, Python och TypeScript. Det är också viktigt att ha kunskap om olika backend-ramverk som Spring, Ktor, Django, Express och .NET Core.

En backend-utvecklare bör också ha en djup förståelse för olika databaslösningar, inklusive SQL, Oracle och PostgreSQL. De bör också vara bekväma med att arbeta i molnbaserade plattformar som Amazon Web Services (AWS) eller Microsoft Azure.

Bilde

Behöver du en backend-utvecklare? Ingen stress, vi har Folq!

Letar du efter den perfekta backend-utvecklaren att ansluta till ditt team? Du behöver inte leta längre! Vi har ett stort nätverk av erfarna proffs med bred kunskap och kompetens. De tar sig an komplexa webbutmaningar som fjädrar - från Java till serverhantering, från .NET Core till bubbelssortering. Våra skickliga backend-utvecklare kan leverera enligt alla specifikationer och ta ditt projekt till nästa nivå.

Kontakta oss nu för att hitta den perfekta backend-utvecklaren för dig!