Gå till huvudinnehållet

DevOps-utvecklare - drift och utveckling i en och samma person


Hej där! Har du någonsin övervägt att ta in en DevOps-utvecklare till ditt team? Då har du kommit rätt! Vi har satt samman en lättfattlig guide för alla som vill ta steget och dra nytta av en DevOps-experts magiska förmågor för att få utveckling och drift att fungera väl tillsammans.

DevOps-ingenjörer är mycket eftertraktade yrkespersoner som bygger bro mellan utveckling och drift, så att organisationer kan upprätthålla en trygg och säker IT-infrastruktur med 100 % smidig prestanda.

Och som en liten bonus har vi också inkluderat en ordlista som kommer att få dig att lysa som den coolaste DevOps-gurun i stan!

Om du kan alla orden i listan nedanför, tillhör du kanske denna exklusiva grupp kallad DevOps-utvecklare. I så fall kanske vi borde träffas över en kopp kaffe för att se om även du ska bli en del av Folq-gänget.


Bilde

Vad är en DevOps-utvecklare?

DevOps-utvecklare är ansvariga för att underhålla organisationens IT-infrastruktur och säkerställa jämn prestanda med maximal säkerhet. De fungerar som en magisk brobyggare mellan utveckling och drift. Tänk dig en superhjälte som trollar bort de tråkiga hindren mellan mjukvaruutveckling och systemdrift. De är experter på att skapa smidiga och stabila system, och de får ditt team att flyga som flyttfåglar mot varmare mål!

Vad gör en DevOps-utvecklare?

En DevOps-utvecklare är en riktig multitaskare som balanserar mellan utvecklings- och driftsuppgifter för att skapa sömlösa och effektiva IT-lösningar. Här är några av de viktiga uppgifter de hanterar:

 • Automatisering: DevOps-utvecklare är experter på att automatisera arbetsflöden och processer. De skriver skript och använder verktyg för att eliminera manuella och tidskrävande uppgifter. Detta ökar effektiviteten och gör att teamet kan leverera snabbare och mer pålitligt.

 • Kontinuerlig integration och leverans (CI/CD): DevOps-utvecklare sätter upp och hanterar system för CI/CD. Det innebär att skapa automatiserade byggprocesser, testning och distribution av programvaran. De ser till att förändringar kan implementeras sömlöst och regelbundet, vilket minskar risken och gör det enklare att lansera nya funktioner och uppdateringar.

 • Infrastrukturhantering: DevOps-utvecklare arbetar nära molnplattformar och infrastruktur, som Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure eller Google Cloud. De konfigurerar och hanterar virtuella maskiner, kontainrar, databaser och nätverk och ser till att systemet är säkert och skalbart.

 • Övervakning och felsökning: En DevOps-utvecklare håller ett vakande öga på systemets hälsa. De implementerar övervakningstjänster och larm för att fånga eventuella problem eller fel i realtid. När en fel uppstår är de snabba att diagnostisera och åtgärda problemet för att minimera driftstopp.

 • Samarbete och kommunikation: DevOps-utvecklare är brobyggare som samarbetar nära både utvecklingsteamet och driftspersonal. De hjälper till att bryta ner silos och främjar en kultur av samarbete och kontinuerlig förbättring.

Kort sagt är DevOps-utvecklaren en mångsidig expert som säkerställer jämn integration, automatisering och optimering av utvecklings- och driftsprocesser. De hjälper till att skapa en smidig och pålitlig infrastruktur för att stödja kontinuerlig leverans av programvara.

 • Bilde
 • Handplocka konsulter av högsta kvalitet hos Folq

  • Över 2500 konsulter på marknadsplatsen
  • 350 devops-utvecklare i hela landet, bland annat i Stockholm, Göteborg och Malmö
  • 13 års arbetserfarenhet i genomsnitt

Kännetecknen för en exceptionell DevOps-utvecklare

DevOps-utvecklarens unika färdigheter är ett kraftpaket av teknisk expertis, samarbetsförmåga och automatiseringsmagi. Med förmågan att smälta samman utveckling och drift blir de ovärderliga resurser i vilket projekt som helst och säkerställer sömlös leverans, hög kvalitet och kontinuerlig förbättring. Här är några av de många färdigheterna de besitter, som kan gynna ditt företag:

Kommunikation och samarbete

Kommunikation och samarbete är avgörande för framgång inom DevOps-området. Det är viktigt att bryta ner silos mellan utvecklings- och driftsteam, justera teamets mål med affärsmålen och implementera DevOps-kulturen tvärs över funktioner.

Mjuka färdigheter och klara tankar

Det räcker inte bara med att vara bra på kodning och automatisering. DevOps kräver också en bra uppsättning mjuka färdigheter, självmotivation, flexibilitet och nyfikenhet. DevOps-specialister bör vara både handlingsinriktade och bra lyssnare. De bör vara medvetna om att DevOps-transformering innebär diskussioner med intressenter, medvetenhet om affärsmålen, identifiering och prioritering av förbättringsområden, allt driven av samarbete.

Erfarenhet av relevanta verktyg

DevOps-succé handlar inte bara om vad du gör, utan också om hur du gör det - och de verktyg du använder spelar en nyckelroll. Det finns en mängd olika verktyg som kan användas i olika faser av implementeringen. De flesta organisationer satsar på Git för versionshantering, och många väljer moderna CI/CD-plattformar som GitHub Actions eller Azure DevOps. Det finns ingen enkel verktygslåda som passar alla; det bästa valet beror på projektets behov, den använda teknologin och teamets preferenser.

Säkerhetsfärdigheter

Riskenivån matchar ofta implementeringstakten som DevOps möjliggör. Med tanke på denna begränsning kan säkerhet i slutet eller som en separat process i den traditionella metoden kanske inte fungera. Det är där DevSecOps ger fördelar genom att integrera säkerhet med SDLC från början. Därför kommer DevSecOps-färdigheter definitivt vara en extra framgångsfaktor som DevOps-utvecklare.

Automatiseringsfärdigheter

Att kallas en DevOps-utvecklare kräver full kontroll över automatisering, hjärtat av DevOps-processen. En DevOps-ingenjör bör kunna automatisera hela DevOps-pipelinen, inklusive CI/CD-cykler, övervakning av app-prestanda, infrastruktur och konfigurationer, för att nämna några.

Kodning och skriptning

I DevOps-världen är kodning och skriptning oumbärliga färdigheter, och de använda språken kan variera beroende på projektets specifika behov. Vanligtvis ser man användning av språk som Python för automatisering, Bash eller Shell för systemadministration, JavaScript med Node.js för verktygsutveckling och YAML för konfigurationshantering. Valet av språk kommer ofta att bero på de uppgifter som ska utföras, och en DevOps-utvecklare måste vara flexibel och anpassningsbar för att kunna arbeta med det som passar bäst för varje projekt.

Skymässiga färdigheter

Skymiljö + DevOps = sant. Effektiviteten hos den ena är direkt beroende av och påverkad av den andra. Medan DevOps-metodiken driver processen framåt, möjliggör molnet denna process genom att erbjuda den nödvändiga plattformen för att utföra testning, implementering och frisläppning av kod.

Testfärdigheter

Testning är avgörande för DevOps-fröjd. DevOps-automatiseringspipelinen kommer att kräva tester som körs utan fel. Detta är viktigt för framgången med kontinuerlig testning, där automatiserade tester utförs.

Kundfokus

Kundnöjdhet är det slutliga målet för varje framgångsrik DevOps-process. Med detta i åtanke ser DevOps-utvecklare till att varje åtgärd de utför följer affärsmålen och levererar värde till slutanvändaren. I denna process samarbetar de med alla inblandade som utvecklare, testare, projektledare och organisationens ledning för att uppnå gemensamma mål.

Proaktivitet

Bra DevOps-utvecklare är proaktiva och passionerade i sitt arbete, vilket direkt påverkar prestanda och produktivitet. Vidare är det viktigt att hålla sig uppdaterad med relevanta teknologier, nya verktyg och mer som en del av arbetsprocessen.

Konsulterna från Folq är skickliga, sätter sig snabbt in i uppdraget och arbetet. Det är avgörande när vi hyr in konsulter.
Ingvild Kvamme
Ledare Schibsted Create
Schibsted
Folq säkerställer tillgång till de bästa konsulterna - som vi kan handplocka från olika leverantörer från hela landet.
Alexander Kenich
Group IT Development Manager
Sector Alarm
Fördelen med att samarbeta med Folq är att konsulterna erbjuder utmärkt service och lägger ner det lilla extra vi som uppdragsgivare söker efter.
Shervin Asgari
Avdelningschef, Tjänsteplattform och System
Gjensidige
Jag är otroligt nöjd med min erfarenhet av Folq's plattform för att hitta en apputvecklare. Jag rekommenderar starkt Folq till alla som söker efter utvecklare för sina projekt
Gomeri Lelo
Founder
Park Direkt
Jag är otroligt nöjd med min erfarenhet av Folq's plattform för att hitta en apputvecklare. Jag rekommenderar starkt Folq till alla som söker efter utvecklare för sina projekt
Gomeri Lelo
Founder
Park Direkt
Folq löser ett verkligt problem på ett smidigt sätt. Både leverantörer och köpare av tjänster gynnas av en transparent och effektiv marknadsplats.
Irene Philipps
Manager Director
Osprey Solutions

DevOps - cheat sheet

DevOps är ett buzzord för de flesta. Nu när du har förstått mer om vad en DevOps-utvecklare är och vad de skickligaste av dem ägnar sin arbetsdag åt, är det dags att titta på hur du kan imponera på dem. Här är DevOps-utvecklarnas egen lista över buzzord som får dig att framstå som en infödd i yrkesgemenskapen:

Kontinuerlig integration (CI)

Kontinuerlig integration handlar om att automatiskt kombinera kodändringar från olika utvecklare i en gemensam kodbas ofta, ibland flera gånger om dagen. Detta möjliggör tidig upptäckt av fel och inkonsekvenser och säkerställer att alla arbetar med samma, uppdaterade version av koden.

Kontinuerlig leverans (CD)

Kontinuerlig leverans är en praxis där man automatiserar leveransprocessen från utveckling till produktion, så att programvaruändringar kan rullas ut snabbt och säkert. Detta förenklar vägen från kodändring till live-applikation och bidrar till stabil och pålitlig programvaruleverans.

Mikrotjänster

Mikrotjänster är ett arkitekturperspektiv som delar upp en applikation i små, oberoende tjänster som kommunicerar genom väldefinierade gränssnitt. Detta ger större flexibilitet och skalbarhet, men kan öka komplexiteten i drift och underhåll.

Automatisering

Automatisering innebär att använda teknologi för att ersätta eller förbättra manuella uppgifter. Inom DevOps kan detta innefatta byggande, testning och utrullning av applikationer, vilket ökar effektiviteten och minskar risken för mänskliga fel.

Infrastruktur som kod (IaC)

Infrastruktur som kod gör det möjligt att hantera och automatisera infrastrukturelement, som servrar och nätverk, genom kod. Detta ger förutsägbar och skalbar drift, samt snabbare och mer pålitlig utrullning av infrastruktur.

Kontinuerlig övervakning

Kontinuerlig övervakning innebär att observera applikationer och infrastruktur i realtid för att snabbt upptäcka och agera på fel, säkerhetsproblem och prestandaavvikelser. Detta bidrar till stabil drift och en bättre användarupplevelse.

Molnplattformar

Molnplattformar som AWS, Azure och Google Cloud erbjuder tjänster och infrastruktur för att utveckla, testa och köra applikationer i molnet. Det ger flexibilitet och skalbarhet, men kan också innebära utmaningar med kostnadskontroll och leverantörsberoende.

Containerisering

Containerisering, som Docker och Kubernetes, låter dig packa applikationen och dess beroenden i en isolerad behållare, som kan köras konsekvent över olika miljöer. Detta förenklar utrullning och skalbarhet, men kan kräva investeringar i utbildning och verktyg.

Skalbarhet och elasticitet

Skalbarhet och elasticitet refererar till systemets förmåga att hantera förändringar i belastning genom att automatiskt justera resurser. Det säkerställer optimal prestanda utan överkonsumtion av resurser och bidrar till kostnadseffektivitet.

DevSecOps

DevSecOps integrerar säkerhetspraxis i hela DevOps-cykeln, från design till utrullning. Detta främjar ett säkerhetsfokus från början och minskar risken för säkerhetsproblem i senare skeden, även om det kan kräva extra resurser och expertis.

Sådär, läs den tio gånger till, så sitter den!

 • Bilde
 • Behöver du en DevOps-utvecklare? Ingen stress, vi har Folq!

  Är du på jakt efter de bästa DevOps-utvecklarna för att förverkliga ditt drömprojekt? Då behöver du inte leta längre! Folq är din ultimata one-stop-shop för att hitta skickliga DevOps-utvecklare som kan hjälpa dig att ta ditt företag till nya höjder.

  Vår talangfulla stab av DevOps-experter är handplockade och redo att ta sig an vilken utmaning som helst. Med deras omfattande kunskap inom kontinuerlig integration, automatisering, molnplattformar och mycket mer kan de optimera din programvaruutvecklingsprocess och säkerställa sömlös leverans av kvalitetsprodukter.

  Slösa inte tid och resurser på att leta efter DevOps-utvecklare på andra ställen. Ta en titt på vår fantastiska stab av utvecklare hos Folq idag och upplev skillnaden de kan göra för dig och ditt företag. Låt oss hjälpa dig att hitta den perfekta DevOps-utvecklaren - ta kontakt!