Gå till huvudinnehållet

IT-arkitekten - din trygghet när digitala vägar och byggnader ska byggasHej där, funderar du på att anlita en IT-arkitekt? Då är du på rätt ställe! I den här artikeln visar vi dig vägen till rätt IT-arkitekt för ditt projekt.

Och vet du vad det bästa är? Vi har tagit bort mycket av mystiken kring detta område som många tycker är stort och skrämmande. Hur? Med en ordlista!

Låt oss tillsammans banade väg för att skapa applikationer, system, portföljer och trygga infrastrukturer med din Jedi master innan IT-arkitektur.

Om du själv är en IT-arkitekt kanske det är vi du ska ta en kaffe med? Läs mer här i så fall.


Bilde

Vad är en IT-arkitekt?

En IT-arkitekt är en expert på digital infrastruktur och teknologi. De är ansvariga för att designa och implementera system och applikationer som är säkra, effektiva och skalbara. Med deras hjälp kan företag bygga robusta digitala lösningar som kan stödja deras ambitiösa tillväxtstrategier.

IT-arkitekter arbetar även med att identifiera och eliminera tekniska flaskhalsar för att säkerställa smidig och sömlös integration mellan olika IT-system. Så om du vill bygga en digital arkitektur som hjälper dig att uppnå framgång i den digitala tidsåldern behöver du en IT-arkitekt i ditt team.

Vad gör en IT-arkitekt?

En IT-arkitekt arbetar ofta med flera avdelningar och team inom ett företag för att säkerställa att de digitala system som byggs är harmoniska och uppfyller företagets övergripande mål.

Några av huvuduppgifterna för en IT-arkitekt inkluderar:

  • Planering och design av digitala system: IT-arkitekter ansvarar för att skapa en digital infrastruktur som kan uppfylla företagets behov. Detta inkluderar planering och design av datacenter, nätverk, programvaruarkitektur och säkerhetslösningar.
  • Integration av befintliga system: Företag har ofta flera befintliga system som inte nödvändigtvis kommunicerar med varandra. En IT-arkitekt kan hjälpa till med att integrera dessa system så att data kan flöda sömlöst mellan olika avdelningar och team.
  • Risk- och sårbarhetsanalys: En IT-arkitekt måste också vara vaksam på sårbarheter i företagets IT-system och portfölj. De kan identifiera risker relaterade till olika tekniska val eller arkitektoniska lösningar och komma med förslag på hur man kan minska eller eliminera sådana risker.
  • Implementering och övervakning: Efter att de digitala systemen har planerats, designats och integrerats kommer IT-arkitekten ofta att ha en roll i att implementera och övervaka dem. Det kan inkludera att sätta upp övervakningslösningar, se till att systemen är tillgängliga för användarna och säkerställa att de följer befintliga säkerhetsstandarder.


Sammanfattningsvis är en IT-arkitekt en central nyckelperson i företagets digitala strategi och framgång. Deras expertkunskap och helhetsinriktning kan hjälpa ditt företag att bygga robusta och smidiga digitala system som kan stödja dina affärsmål och ambitiösa tillväxtstrategier.

Undrar du var du hittar den perfekta IT-arkitekten för ditt projekt? Du har kommit till rätt ställe! Vi har en fin bas av landets främsta IT-arkitekter redo att ta sig an komplexa problem som håller dig vaken om natten. Lär känna några av dem bättre här.


IT-arkitektens superkrafter

Precis som många andra IT-jobb kan detta jobb delas in i "hårda färdigheter" och "mjuka färdigheter". Hårda färdigheter är färdigheter du lär dig genom studier, kurser, online-certifieringsprogram eller genom formell, organiserad träning på jobbet.

Mjuka färdigheter är svårare att kvantifiera och förklara, eftersom de är icke-tekniska färdigheter som liknar personlighetsegenskaper. Till exempel kan förmågan att kunna prata med vem som helst och förstå vad de vill kallas "att vara socialt och sällskaplig". Trots det räknas det också som en mjuk färdighet inom affärsvärlden. Kommunikation är viktigt, även för IT-arkitekten du ska engagera.

Hårda färdigheter

Molntjänster

Ju mer IT-funktioner flyttar till molnet, desto viktigare blir denna plattform för alla digitala superhjältar. IT-arkitekter bör ha kunskap om alla molnoperationer, som att skalera och dela resurser.

IT-ledning

IT-arkitekter måste veta hur man hanterar resurser som datorhårdvara, data, datacenter och programvara.

IT-säkerhet

Tack vare spridningen av onlinedatatjuveri, hacking, virus och andra cyberattacker har den digitala världen satt en hög standard för cybersäkerhet.

Systemarkitektur

Denna tuffa färdighet täcker beteendet, strukturen och vyerna för IT-system via en konceptuell modell. Färdigheten inkluderar moduler och subsystem som fungerar inom det övergripande systemet.

Virtualisering

Virtuella maskiner som hårdvaruplattformar, lagringsenheter och nätverksresurser är avgörande i dagens IT-värld. IT-arkitekter måste ha en gedigen förståelse för hur man integrerar virtuella resurser i sina lösningar.

Mjuka färdigheter

Analytiska färdigheter

Det har sagts mycket om dataanalys i vår IT-era, men här pratar vi om de gamla goda analytiska färdigheterna som inte kräver digitala resurser. En person med analytiska färdigheter kan tolka och förstå komplex information för att fatta effektiva beslut. Detta inkluderar kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga.

Kommunikation

Här är grejen: Att ha god kommunikation är ett måste, särskilt i detta jobb, oavsett om det är skriftlig eller muntlig kommunikation. IT-människor behöver en skicklig guide och någon som kan förklara komplexa delar av projektet, och de icke-tekniska personerna behöver att allt förklaras tydligt på ett språk de förstår.

Organisatoriska färdigheter

Utan organisatoriska färdigheter kan ett IT-projekt lätt bli kaotiskt och ineffektivt. En IT-arkitekt måste ha organisatoriska färdigheter för att kunna planera, designa och implementera komplexa IT-system som uppfyller företagets behov och krav. Detta inkluderar att kunna samordna med olika team, hantera resurser och tidsscheman, och se till att projektet flyter smidigt från början till slut.

Så bygger du bro (*fniss) med en IT-arkitekt - en gloslista

Våra IT-arkitekter är mycket trevliga att prata med, och om du engagerar dem i ett ämne under en lunchpaus kan det vara bra att ha några fackliga grundpelare på plats. OK, nog med arkitekt-skämt, låt oss gå vidare till ritbordet:

Microservices (Mikrotjänster)

En programvaruarkitektur där applikationer byggs som en samling av små, löst kopplade tjänster som kan utvecklas, distribueras och skalas oberoende av varandra.

DevOps

En programvaruutvecklingsmetodik som kombinerar utveckling (Dev) och drift (Ops) för att förbättra samarbete, automatisering och effektivitet i programvaruleveransprocessen.

Cloud-native (Molnnativ)

Ett tillvägagångssätt för applikationsutveckling och distribution som utnyttjar molnprinciper, som skalbarhet, elasticitet och smidighet, för att bygga och köra applikationer mer effektivt.

Serverlös IT

En modell för molnbaserad databehandling där molnleverantören administrerar infrastrukturen och automatiskt tilldelar resurser, så att utvecklare bara behöver fokusera på att skriva och distribuera kod.

Artificial Intelligence (AI) (Artificiell intelligens)

Simuleringen av mänsklig intelligens i maskiner som kan utföra olika uppgifter, t.ex. röstigenkänning, naturlig språkbehandling, datorseende och maskininlärning.

Maskininlärning (ML)

En underkategori av artificiell intelligens som fokuserar på utveckling av algoritmer och modeller för att lära datorer att förutsäga eller utföra handlingar baserat på data utan att vara direkt programmerade för det.

Internet of Things (IoT) (Sakernas internet)

Ett nätverk av sammankopplade fysiska enheter, sensorer och programvara som samlar in och utbyter data, så att de kan kommunicera och samverka med varandra och omgivningen.

Block chain

Blockkedja är en offentlig och säker digital bok där information lagras i "block" som är länkade samman. Varje block innehåller en lista över transaktioner eller data som är permanent och omöjlig att ändra, vilket gör det till ett pålitligt sätt att lagra och dela information utan behov av en central auktoritet. Populärt inom kryptovalutor.

Big Data (Stora data)

Stora och komplexa datamängder som inte kan hanteras eller analyseras effektivt med traditionella databehandlingsprogram. Det innebär att samla in, lagra, bearbeta och analysera data för att extrahera värdefull insikt.

Edge Computing (Kantberäkning)

Föreställ dig att du har många smarta enheter omkring dig, som din mobiltelefon, din smartklocka och kanske till och med en intelligent termostat hemma. Dessa enheter samlar in och bearbetar stora mängder data hela tiden. Vanligtvis skickas data från dessa enheter till en central plats långt borta, som en server eller ett datacenter, för att bearbetas och lagras.

Edge Computing är ett nytt tillvägagångssätt som handlar om att göra saker annorlunda. Istället för att skicka data långt bort för bearbetning, tar man själva databehandlingen närmare enheterna. Tänk på det som att ha en liten dator i närheten som kan hantera bearbetningen av data på platsen.

Hybridmoln

En datormiljö som kombinerar lokal infrastruktur med offentliga och/eller privata molntjänster, så att organisationer kan dra nytta av fördelarna med båda.

Container-teknologi

Processen att kapsla in en applikation och dess beroenden i en lätt och isolerad behållare (container) som kan köras enhetligt i olika datormiljöer.

Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) (Kontinuerlig integration/kontinuerlig leverans)

En metod för programvaruutveckling som innebär frekvent integration av kodförändringar, automatiserad testning och kontinuerlig distribution för att leverera programvaruuppdateringar snabbare och mer pålitligt.

Agile (Smidig utveckling)

Agile är ett sätt att arbeta med programvaruutveckling som handlar om att vara flexibel och samarbeta nära. Istället för att ha en lång planeringsfas och sedan arbeta i stora delar, arbetar man i mindre delar som kallas cykler. Efter varje cykel får man feedback och justerar kursen för att göra förbättringar.

Digital transformation (Digital transformation)

Processen att använda digital teknik för att förändra affärsprocesser, verksamhet och kundupplevelser för att möta nya marknadskrav och förbli konkurrenskraftig.


Bilde

Behöver du en IT-arkitekt? Inga problem, vi har Folq

Letar du efter en strukturerad IT-arkitekt? Titta inte längre, Folq har den perfekta matchningen!

Här på Folq går vi all in för att koppla dig samman med den idealiska IT-arkitekten för dina behov. Vi har samlat en behållare (ordlek...igen...) med talangfulla IT-arkitekter som är experter på många områden. Oavsett om du behöver jobba med digital transformation i din organisation eller behöver hjälp med att sätta upp robusta digitala infrastrukturer - här hittar du din nya mångsysslare.

Innan ditt intranät knäcks, hitta en IT-arkitekt!