Så här funkar Folq

Konsulent som sitter i åpent landskap med to kollegaer i bakgrunnen

Om du jobbar i en konsultbyrå

För företag med fler än en anställd kan vi använda en annan modell. Ditt företag kan välja om ni vill att endast en eller ett fåtal personer sköter kommunikationen med uppdragsgivarna.

Det lönar sig att alla konsulterna har en synlig profil, Folqs andel är 7% för den första konsulten som anlitas. Har du fler än en konsult på uppdrag reduceras Folqs andel till 5% för alla konsulterna.

Om inte alla konsulterna har en synlig profil på Folq är Folqs andel 10%. Vi tar gärna ett snack om vad detta innebär och vi strävar efter att hitta en lösning som är rimlig för varje enskilt företag.

To ansatte i Folq

Ibland väljer Folq ut konsulterna

För vissa uppdrag är det Folq som väljer vilka konsulter som ska bedömas av uppdragsgivaren. Det gäller mest offentliga uppdrag och kunder där Folq är leverantör genom ramavtal.