Gå till huvudinnehållet


Scrum Master - gör alla i laget bättre


Många företag arbetar idag med agila ramverk, främst Scrum. Vi har dock lagt märke till ett fascinerande mönster: Trots att de arbetar med Scrum är det många företag som inte anställer en Scrum Master.

Många företagsledare hävdar att en Scrum Master är överflödig eftersom teamet redan vet hur Scrum fungerar och är självgående, och att det därför inte är nödvändigt att engagera någon med specialkompetens här. Här finns också (små) pengar att spara genom att inte anställa en Scrum Master.

Vi är oense. "Så vad?", tänker du kanske.

Innan vi drar slutsatsen om din behov eller inte av en Scrum Master, låt oss hjälpa dig att bli mer grundligt insatt i vad den här rollen handlar om. Vi tror att du kommer att bli överraskad och inspirerad. Häng med!

Till sist i artikeln har vi också inkluderat en ordlista - du kan använda den för att testa dina egna färdigheter inom området, eller som en snabbguide om du bestämmer dig för att en Scrum Master också är smart för ditt företag!

Är du en Scrum Master? Då kanske vi istället borde träffas och ha en pratstund, för att se om även du ska bli en del av Folq-gänget.


Bilde

Vad är egentligen en Scrum Master?

En Scrum Master är en roll inom en projektledningsmetod som kallas Scrum. Scrum Masteren ser till att processen följs och att teamet når sina mål. De hjälper teamet att lösa hinder, organiserar möten och säkerställer god kommunikation och samarbete. Scrum Masteren är inte en traditionell projektledare, utan en stödperson som bidrar till teamets framgång.

Folq ser till att du får tillgång till de bästa konsulterna - som vi handplockar från hela landet
Alexander Kenich
Group IT Development Manager
Sector Alarm

Vad gör en Scrum Master?

En Scrum Master har en viktig roll i alla agila team och bidrar till att alla spelar bra tillsammans! De är som en domare på planen, med ansvar för att lösa konflikter och se till att projektet flyter så smidigt som möjligt. Scrum Master-rollen innebär att leda möten, hjälpa till med att lösa problem och säkerställa att kommunikation och samarbete fungerar smidigt. Här är lite mer kött på benen för vad rollen innebär:

Facilitera en Scrum-process

Scrum Master fungerar som en facilitator och handledare för teamet. Hen ser till att Scrum-möten som sprintplanering, dagliga ståupp-möten, genomförande av sprintar och granskningar av dessa hålls regelbundet och effektivt. De hjälper teamet att förstå och följa Scrum-ramverket, inklusive användningen av Scrum-verktyg och -tekniker.

Avlägsna hinder

En av huvuduppgifterna för en Scrum Master är att identifiera och avlägsna hinder som kan påverka teamets framsteg. Det kan vara allt från tekniska utmaningar och brist på resurser till mellanmänskliga konflikter eller externa beroenden. Scrum Master arbetar nära teamet för att hitta lösningar och säkerställa att hinder hanteras och övervinner effektivt.

Coachning och vägledning

Scrum Master fungerar som en coach och handledare för teamet och bidrar till att utveckla deras kunskaper och färdigheter inom Scrum-metodiken. De kan ge utbildning, råd om bästa praxis och säkerställa kontinuerlig förbättring. En Scrum Master är också ansvarig för att främja självreglerande och självorganiserade team och ytterligare uppmuntra samarbete och ansvar bland teammedlemmarna.

Främja samarbete och kommunikation

En viktig uppgift för en Scrum Master är att säkerställa god kommunikation och samarbete både internt i teamet och med alla andra involverade parter. De underlättar en bra och öppen kommunikationsflöde och ser till att alla relevanta parter är involverade och informerade om projektets framsteg. En Scrum Master arbetar för att bygga förtroende och goda relationer mellan alla inblandade och hjälper till att hantera förändringar och utmaningar som kan uppstå.

Genom dessa aktiviteter stöttar en Scrum Master teamet att uppnå sina mål, upprätthålla en smidig arbetsflöde och kontinuerligt förbättra processen. Låter det här som något ditt företag kan behöva? Du nickar och vi vet det. Häng med vidare!

 • Bilde
 • Handplocka konsulter av högsta kvalitet hos Folq


  > 2 000 konsulter

  > 50 Scrum masters

  > 13 års arbetslivserfarenhetKännetecken för en exceptionell Scrum Master

Effektiva Scrum Masters har ofta ett antal gemensamma färdigheter. Många av dem betraktas som mjuka färdigheter, men dessa följs alltid av förankrade tekniska färdigheter.

Problemhantering

En Scrum Master är lite som en detektiv - hen använder sina problemhanteringsfärdigheter för att hitta orsakerna till eventuella problem i teamet. De letar efter mönster i hur människor interagerar med varandra och identifierar potentiella förbättringsområden, och samarbetar med teamet för att hitta lösningar som kan hjälpa dem att lyckas.

Anpassningsförmåga

En Scrum Master måste kunna anpassa sig snabbt till föränderliga omständigheter för att hjälpa teamet att lyckas. Hen måste kunna anpassa sitt tillvägagångssätt till teamets och projektets dynamik, så att alla håller fokus och är produktiva. En bra Scrum Master är också en bra lyssnare, som är öppen för nya idéer och perspektiv från alla involverade.

Motiverande förmåga

Goda motivationsfärdigheter hos Scrum Master är helt avgörande för att hjälpa teamet att hålla sig produktivt och växa. De måste kunna känna igen, uppmuntra och belöna insatsen från varje enskilt teammedlem, samtidigt som de har förmågan att sätta tydliga mål och förväntningar.

Kommunikationsfärdigheter

En Scrum Master behöver kommunikationsfärdigheter för att hålla teamet på rätt spår och se till att alla är medvetna om projektets framsteg. De måste kunna förmedla idéer, förväntningar, framgångar och misslyckanden till teamet på ett bra och effektivt sätt, så att alla arbetar mot samma mål.

Förmåga att facilitera

En Scrum Master måste kunna facilitera möten, workshops och andra evenemang så att de blir produktiva och effektiva. De måste ha god kunskap om processerna och teknikerna som används inom Scrum, och hur dessa kan användas i det aktuella projektet.

Att kunna omvandla kaos till kosmos

I begynnelsen var jorden öde och tom. Sen kom Scrum Master'n... Skämt åsido, organisatoriska färdigheter är ett centralt kännetecken hos en Scrum Master, då hen måste kunna hålla teamet på rätt spår och se till att alla arbetar mot samma mål. Scrum Master'n måste kunna processa mycket input i ett projekt och omvandla det till tydlig information som alla inblandade kan ställa sig bakom.

Agila färdigheter och förståelse för programvaruutveckling

Som Scrum Master är det också viktigt att ha specifika tekniska färdigheter relaterade till agil ledning och programvaruutveckling.

Med den agila projektledningsmetodiken kan du se till att dina team följer specifika processer för att slutföra och lansera projekt och produkter stegvis, och att kunderna får input vid varje steg.

Kompetens inom programvaruutveckling och ledning krävs när du arbetar med programvaruprojekt och -produkter. Du måste känna till målen, strukturen och förväntningarna, processerna, kraven, planeringen och övervakningen som krävs för att producera bättre programvara.

Känsla för affärer

Färdigheter inom affärsanalys hjälper dig att fokusera på hur du kontinuerligt kan förbättra en produkt för att uppfylla kundernas, intressenternas och företagets behov.

Fördelen med att samarbeta med Folq är att konsulterna erbjuder utmärkt service och lägger ner det lilla extra vi som uppdragsgivare söker efter.
Shervin Asgari
Avdelningschef, Tjänsteplattform och System
Gjensidige

Scrum Master ordlista

Scrum Master är i sig ett ord som kräver förklaring för de flesta. När du nu har förstått mer om vad en Scrum Master är, och vad de skickligaste av dem kan bidra med i ditt team, är det dags att se på hur inte bara de kan tala ditt språk, utan hur du kan tala deras och imponera på dem. Här är Scrum Masterns egen lista över facktermer som får dig att framstå som en infödd i Scrum-djungeln:

Agile

Agile är ett övergripande begrepp som syftar på ett flexibelt och iterativt tillvägagångssätt inom projektledning. Det är en central princip inom Scrum-metodiken.

Sprints

Sprints är fasta tidsramar, vanligtvis två till fyra veckor långa, där teamet arbetar med specifika uppgifter och levererar en potentiellt användbar produkt.

User stories

User Stories är korta, beskrivande meningar som representerar krav eller funktionaliteter sett från användarens perspektiv. De används för att kommunicera användarnas behov och utgör grunden för produktutvecklingen.

Backlog

Backlog är en prioriteringslista över uppgifter, funktioner eller förändringsönskemål som måste genomföras. Det kan vara en Product Backlog för hela projektet eller en Sprint Backlog för en specifik sprint.

Dagliga stand-ups

Dagliga Stand-ups, även kända som Dagliga Scrums, är korta möten som hålls dagligen för att uppdatera teamet om framsteg, planer och eventuella hinder. Mötet hålls stående för att hålla det kort och fokuserat.

Sprintplanering

Sprintplanering är ett möte där teamet definierar och planerar uppgifterna som ska utföras i nästa sprint. Det inkluderar att välja uppgifter från backloggen, uppskatta tidsramar och sätta mål.

Retrospektiv

Retrospektiv är ett möte som hålls efter varje sprint för att utvärdera teamets arbete och identifiera förbättringsområden. Det fokuserar på lärande och kontinuerlig förbättring av processen.

Scrum board

Scrum Board är en visuell representation av uppgifterna i en sprint eller projektet. Det används för att spåra uppgifter från "Att göra" till "Pågående" och slutligen "Klart", så att teamet har en tydlig överblick över arbetsflödet.

Velocity

Velocity är en mätning av mängden arbete ett team kan slutföra i en sprint. Det hjälper till att uppskatta hur många uppgifter som kan utföras i framtida sprints och ger insikt i teamets produktivitet.

Produktägare

Produktägare är en roll som representerar kundens eller användarens intressen i projektet. De är ansvariga för att definiera och prioritera kraven, samt säkerställa att teamet levererar en värdefull produkt som uppfyller kundens behov.

Dessa termer är centrala inom Scrum Master-rollen och används aktivt inom Scrum-metodiken för att uppnå smidig och effektiv projektledning.

 • Bilde
 • Förstår du nu varför du behöver en Scrum Master? Härligt, vi har folq!

  Är du ute efter den bästa Scrum Master i klassen för att få folk att arbeta mot samma mål med en vetenskapligt genomarbetad metodik fullpackad med framgångssagor? Då behöver du inte leta längre! Folq är din ultimata one-stop-shop för att hitta skickliga Scrum Masters som kan hjälpa dig att ta ditt projekt till nya höjder.

  Vår talangfulla stall av Scrum Masters är handplockade och redo att ta sig an vilken utmaning som helst. Med sin omfattande kunskap inom samarbete, retrospektiv, Agile och mycket mer kan de optimera ditt projekt och säkerställa en smidig leverans av kvalitetsprodukter.

  Slösa inte tid och resurser på att leta efter Scrum Master någon annanstans. Kolla in vår fantastiska utval av Scrum Masters hos Folq. Låt oss hjälpa dig att hitta din perfekta Scrum Master - kontakta oss här!