Gå till huvudinnehållet


Tech lead - brobyggaren mellan kod och strategi


Att navigera genom teknologins labyrint kräver en visionär som kan översätta komplexa idéer till enkla lösningar och leda ett team genom utvecklingens upp- och nedgångar. Tech leadens roll, där de balanserar teknisk skicklighet med ledarskapsförmåga för att driva innovation och effektivitet i teamet, är avgörande för framgången för teknologiprojekt.

Effektiva tech leads bidrar till att forma framtidens teknologilösningar genom att guida utvecklingsteam mot mål, lösa komplexa problem och säkerställa att projekt levereras i rätt tid och dessutom med hög kvalitet. Denna roll är för dem som vågar utmana det bekanta och leda vägen mot det mer okända.


Bilde

Vad är en tech lead?

En tech lead spelar en viktig roll i teknikprojekt genom att fungera som en bro mellan teamets tekniska behov och projektets övergripande mål. Denna roll innebär att vara en teknisk guide, en mentor för utvecklare och en nyckelperson i beslutsfattande kring teknik och vilken riktning projektet ska ta med avseende på teknologi.

De balanserar mellan att dyka djupt ner i koden och att lyfta blicken för att se helheten, och säkerställer att teamet håller sig på rätt spår mot de övergripande målen. En tech lead ser till att etablera bästa praxis inom kodkvalitet, säkerhet och prestanda, samtidigt som de fungerar som en länk mellan teamet och andra avdelningar.

Tech leads måste ha goda kommunikationsförmågor och kunna förklara komplexa tekniska koncept på ett begripligt sätt för icke-tekniska intressenter. Denna roll kräver inte bara expertis inom specifika teknologier, utan också förmågan att vägleda och stödja team medlemmar. Till skillnad från rena ledarroller, som projektledare eller IT-chefer, är en tech lead djupt involverad i den tekniska utvecklingen och tar ansvar för arkitektoniska beslut, kodkvalitet och teknikval.

Skillnaden ligger i att medan andra ledarroller fokuserar mer på projektstyrning, budget och tidsfrister, balanserar en tech lead teknisk skicklighet med ledarskapsansvar för att säkerställa att tekniska lösningar överensstämmer med affärsmålen.

Folq ser till att du får tillgång till de bästa konsulterna - som vi handplockar från hela landet
Alexander Kenich
Group IT Development Manager
Sector Alarm

Dagliga uppgifter och ansvar för en tech lead

Deras dagliga uppgifter och ansvar är varierade och avgörande för teamets framgång och projektets framsteg. Dessa uppgifter kräver en unik blandning av teknisk expertis, strategiskt tänkande och ledarskapsfärdigheter:

 • Definiera teknisk vision och arkitektur: Utveckla och kommunicera en tydlig vision för projektets tekniska inriktning.

 • Kodgranskning och kvalitetssäkring: Säkerställ hög kodkvalitet genom regelbundna kodgranskningar och främjande av bästa praxis.

 • Leda tekniska diskussioner och beslut: Underlätta möten för att diskutera tekniska utmaningar och besluta om lösningar.

 • Projektplanering och uppföljning: Bidra till projektplanering, sätta deadlines och följa upp teamets framsteg.

 • Mentorskap och handledning: Vägled mindre erfarna teammedlemmar, dela kunskap och främja professionell utveckling.

 • Kommunikation med intressenter: Fungera som länken mellan utvecklingsteamet och andra delar av organisationen, inklusive ledning, produktteam och kunder.

 • Riskhantering: Identifiera potentiella tekniska och projektrelaterade risker och utarbeta åtgärder för att hantera dessa.

 • Teknisk problemlösning: Ta ledningen i att lösa komplexa tekniska problem som uppstår under projektets gång.

En tech lead måste vara skicklig på att navigera i komplexa tekniska landskap samtidigt som de effektivt leder och inspirerar sitt team.

Bilde

Handplocka konsulter av högsta kvalitet hos Folq


> 2 000 konsulter

> 300 tech leads

> 13 års arbetslivserfarenhetViktiga verktyg för en tech lead

För en tech lead är rätt urval av verktyg avgörande för att leda projekt mot framgång. Dessa verktyg sträcker sig över flera kategorier, från projektstyrning till kommunikation och teknisk utveckling, och är avgörande för att hantera teamdynamik, uppgiftsdelning och utvecklingsflöde.

Viktiga verktyg för tech lead:

 • Projektstyrningsverktyg: Plattformar som Jira och Trello erbjuder kraftfulla funktioner för att spåra projektframsteg, uppgifter och milstolpar. De hjälper tech leads att organisera projekt i tydliga tavlor och listor, vilket främjar teamets förmåga att uppfylla deadlines.

 • Versionskontroll: Verktyg som Git och Subversion är oumbärliga för att hantera kodändringar och samarbete mellan utvecklare. De tillåter tech leads att övervaka och integrera kodbidrag effektivt samtidigt som de säkerställer kodkvalitet och konsistens.

 • Kommunikationsplattformar: Slack och Microsoft Teams är avgörande för daglig kommunikation. Dessa plattformar stödjer en miljö där snabb delning av information och samarbete är möjligt.

 • CI/CD-verktyg: Continuous Integration/Continuous Deployment-verktyg som Jenkins och CircleCI spelar en kritisk roll för att automatisera testning och distribution av kod. Detta bidrar till snabbare leveranstider och högre produktkvalitet.

 • Molntjänster: AWS, Google Cloud och Azure erbjuder ett brett utbud av tjänster för hosting, databehandling och mycket mer, vilket ger tech leads flexibilitet att skala projekt efter behov.

 • Felsökningsverktyg: Verktyg som Sentry och LogRocket hjälper till att övervaka och diagnostisera fel i realtid, vilket är avgörande för att upprätthålla integriteten och användarupplevelsen för applikationer.

Genom att välja och använda rätt uppsättning verktyg kan tech leads maximera produktiviteten i teamet, säkerställa leveransernas kvalitet och driva projekt mot deras strategiska mål.

Fördelen med att samarbeta med Folq är att konsulterna erbjuder utmärkt service och lägger ner det lilla extra vi som uppdragsgivare söker efter.
Shervin Asgari
Avdelningschef, Tjänsteplattform och System
Gjensidige

Tekniska färdigheter hos en tech lead

En tech lead måste ha en omfattande förståelse av olika tekniska områden för att kunna vägleda sitt team genom komplexa projekt. Det innebär också att ha djupgående kunskap om databaser, nätverk och molnbaserade plattformar. Att förbättra kodkvalitet och systemprestanda är centralt i rollen. Då är förmågan att använda bästa praxis för programvaruutveckling och underhåll avgörande.

En tech lead måste också vara kunnig inom teknologiska trender och nya verktyg för att kunna föreslå innovativa lösningar som uppfyller både nuvarande och framtida behov. Detta inkluderar:

Programmeringskompetens: Skicklig i flera programmeringsspråk och utvecklingsramar.

Förståelse för systemarkitektur: Förmågan att designa och utvärdera komplexa system.

 • Databashantering: Kunskap om olika databasteknologier och optimeringstekniker. Nätverk och molnbaserade plattformar: Kompetens inom nätverkskonfigurationer och molntjänster.

 • Automatisering och CI/CD: Erfarenhet av automatisering av utvecklingsprocesser och kontinuerlig integration/leverans.

 • Säkerhetsprinciper: Inblick i bästa praxis för att skydda applikationer och data.

 • Effektiv kommunikation: Förmågan att tydligt förmedla tekniska begrepp till både tekniska och icke-tekniska teammedlemmar.

Dessa färdigheter är inte uttömmande, men de utgör grunden för vad en tech lead måste behärska för att leda sitt team mot teknisk framgång och innovation.

Bilde

På jakt efter de bästa tech leaderna?

Sök inte längre! Våra tech leads är redo att säkerställa smidig övergång från kod till strategi i din verksamhet.

Kolla in vårt utbud av tech leads och ta reda på vad de kan göra för dig och ditt företag. Vi hjälper dig gärna att hitta den perfekta matchningen!


Ordlista för tech lead

För att förstå rollen som tech lead är det viktigt med god kännedom om nyckelbegrepp och terminologi som används inom området. Detta inkluderar tekniska termer, processmetodik och ledarskapsprinciper som är centrala för att effektivt kunna navigera.

En tydlig förståelse av dessa koncept är avgörande för att leda team genom komplexa teknologiprojekt och för att säkerställa att du håller dig framåt i en ständigt utvecklande teknologisk miljö:

 • Agil metodik: En iterativ metodik inom programvaruutveckling och projektledning som fokuserar på samarbete, kundåterkoppling och små, snabba produktlanseringar.

 • DevOps: En praxis som främjar samarbete mellan programvaruutveckling och IT-driftsteam för att automatisera processer och kontinuerligt förbättra produktkvaliteten.

 • Kodgranskning (Code Review): En systematisk granskning av källkoden med målet att hitta och korrigera fel, förbättra koden och säkerställa konsistens i kodbasen.

 • Refaktorisering: Processen att omstrukturera befintlig kod utan att ändra kodens externa beteende, för att förbättra läsbarheten och minska komplexiteten.

 • Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD): En metod för att integrera kodändringar i ett delat repository, följt av att bygga och testa programvaran automatiskt, för en snabbare och mer tillförlitlig leverans.

 • Skalbarhet: Förmågan att hantera en ökande mängd arbete eller arbetspotential för att möta tillväxt inom organisationen.

 • Teknisk skuld: Konceptet som beskriver kostnaden för ytterligare omarbete som orsakas av att välja en enkel men begränsad lösning nu istället för att använda en bättre metod som skulle ta längre tid.