Gå till huvudinnehållet


UI-designer - där estetik möter funktionalitet


Tänk på varje gång du har använt en app eller en webbplats och omedelbart vet exakt vad du ska göra. Känslan av omedelbar förståelse är inte slumpmässig; den är noggrant orkestrerad av en UI-designer.

Dessa professionella kombinerar visuell design, psykologi och teknologi för att skapa intuitiva och tilltalande digitala miljöer. Genom att förstå användarnas behov och teknologins möjligheter designar de gränssnitt som inte bara ser bra ut, utan som människor älskar att använda. På så sätt bygger UI-designers broar mellan människor och maskiner och gör den digitala världen mer tillgänglig och engagerande för oss alla.


Bilde

Vad är en UI-designer?

En UI-designer, eller användargränssnittsdesigner, fokuserar på att forma de visuella aspekterna av en digital produkt för att förbättra användarupplevelsen. Detta innebär att designa gränssnitt som inte bara är funktionella, utan också tilltalande för användaren. En UI-designer ser till att alla visuella element, som knappar, ikoner, färger, typografi och layout, är harmoniserade för att skapa en intuitiv och engagerande användarupplevelse.

Skillnaden mellan UI- och UX-designer

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan UI- och UX-design. Medan UI-design fokuserar på det visuella gränssnittet som användarna interagerar med, handlar UX-design (användarupplevelsedesign) om hela spektrumet av upplevelser en användare har med produkten. Detta inkluderar användarens känslor och hur lätt det är att utföra önskade handlingar. UI och UX arbetar hand i hand för att säkerställa en sömlös och tillfredsställande användarupplevelse.

Betydelsen av UI-design kan inte underskattas, eftersom det har en direkt påverkan på användarnas nöjdhet och engagemang. Ett välutformat användargränssnitt kan öka konverteringsfrekvensen, minska användarfrustrationen och ge positiva intryck av ett varumärke. Första intrycket är avgörande, och användarval görs ofta på några få sekunder. Där står UI-designers i frontlinjen för att skapa digitala produkter som inte bara uppfyller användarens behov, utan också överträffar deras förväntningar.

För att lyckas måste UI-designers ha en grundlig förståelse för visuella designprinciper, användarbeteenden och teknologi. De måste också kunna tillämpa denna kunskap praktiskt genom designverktyg och -metoder för att skapa gränssnitt som engagerar och är användarvänliga. Detta kräver en kontinuerlig utforskning av nya trender, teknologier och användarpreferenser för att hålla jämna steg med det ständigt föränderliga digitala landskapet.

Folq ser till att du får tillgång till de bästa konsulterna - som vi handplockar från hela landet
Alexander Kenich
Group IT Development Manager
Sector Alarm

Dagliga uppgifter och ansvar för en UI-designer

Dagliga uppgifter och ansvar för en UI-designer är avgörande för att skapa intuitiva och tilltalande användargränssnitt. En typisk dag för en UI-designer innefattar en rad varierade aktiviteter:

 • Designprocess: UI-designers börjar med forskning för att förstå användarnas behov, följt av skissning av designidéer. De utvecklar sedan visuella designelement som ikoner, färgpaletter och typografi. Prototyper är också en viktig del av processen, där designers skapar interaktiva modeller av användargränssnittet.

 • Samarbete med teamet: En UI-designer arbetar inte isolerat. De samarbetar nära med UX-designers för att säkerställa att användargränssnittet inte bara ser bra ut, utan också fungerar bra. De arbetar också tillsammans med utvecklare för att implementera designen i den faktiska programvaran eller appen. Det här tvärvetenskapliga samarbetet säkerställer att det slutliga produkten uppfyller både estetiska och funktionella standarder.

 • Testning och iteration: Efter att en design har implementerats är det viktigt att testa den med verkliga användare. Detta kan inkludera A/B-testning eller användarintervjuer för att samla feedback. Baserat på denna feedback gör UI-designers nödvändiga justeringar. Denna iterativa process säkerställer att produkten förbättras kontinuerligt och uppfyller användarnas förväntningar och behov.

Förutom dessa kärnuppgifter håller sig UI-designers också uppdaterade om de senaste trenderna inom design och teknologi för att säkerställa att deras arbete förblir relevant och innovativt. Deras roll är central i att forma hur användare upplever och interagerar med digitala produkter, vilket gör deras arbete helt avgörande i den digitala designprocessen.

Bilde

Handplocka konsulter av högsta kvalitet hos Folq


> 2 000 konsulter

> 150 UI-designers

> 13 års arbetslivserfarenhetViktiga verktyg för UI-designer

UI-designers förlitar sig på ett brett utbud av verktyg för att skapa intuitiva och visuellt tilltalande användargränssnitt. Dessa verktyg faller främst inom kategorier som design och prototypning, samarbete, samt testning och återkoppling.

Design och prototypning verktyg

 • Sketch: Ett vektorbaserat designverktyg som är idealiskt för UI-design på grund av dess användarvänliga gränssnitt och plugin-ekosystem.

 • Adobe XD: Erbjuder design- och prototypingverktyg för UI/UX-designers med enkel övergång mellan design- och prototypinglägen.

 • Figma: Ett molnbaserat designverktyg som främjar samarbete i realtid, låter team designa, prototypa och samla feedback på en centraliserad plats.

 • InVision: Tillhandahåller designprototyping och samarbetsverktyg för att skapa interaktiva mockups.

 • Axure RP: Fokuserar på mer komplexa interaktioner och funktionaliteter, idealiskt för större och mer tekniska projekt.

 • Marvel: Används för att skapa designprototyper, testa användbarhet och samarbeta, med integrationer för Sketch och Adobe XD.

 • Affinity Designer: Särskilt lämplig för vektorgrafik och UI-design, känd för sin hastighet och användarvänlighet.

 • Zeplin: Främjar samarbete mellan designers och utvecklare genom att konvertera design till specifikationer och riktlinjer.

Samarbetsverktyg

 • Slack: En kommunikationsplattform som stöder teamkommunikation, filutbyte och integration med andra designverktyg.

 • Trello: Ett projektstyrningsverktyg baserat på Kanban-bräden som hjälper team att organisera uppgifter och projekt visuellt.

Testning och återkopplingsverktyg

 • UsabilityHub: Kör snabb användbarhetstestning av designmockups och webbplatser för insikt i användarbeteende.

 • Lookback: Möjliggör live, fjärrbaserade användartester med verkliga användare för värdefull insikt i användarupplevelsen.

Fördelen med att samarbeta med Folq är att konsulterna erbjuder utmärkt service och lägger ner det lilla extra vi som uppdragsgivare söker efter.
Shervin Asgari
Avdelningschef, Tjänsteplattform och System
Gjensidige

Tekniska färdigheter hos en UI-designer

De tekniska färdigheter som en UI-designer behöver inkluderar förståelse för grundläggande designprinciper, behärskning av interaktiv design och kunskap om front-end-teknologier. Dessa färdigheter är grundläggande för att skapa mer effektiva, tilltalande och funktionella användargränssnitt som främjar en positiv användarupplevelse.

 • Grundläggande designprinciper: UI-designers måste ha gedigen kunskap om färgteori, typografi och layout. Detta inkluderar förståelse för hur färger påverkar humör och uppfattning, hur typografi kan förbättra läsbarheten och hur elementens placering på skärmen bidrar till användarvänlighet.

 • Interaktiv design: Att skapa engagerande interaktiva element kräver kreativitet och teknisk insikt. UI-designers bör vara skickliga på att designa övergångar, animationer och mikrointeraktioner som förbättrar användarupplevelsen utan att överväldiga användaren.

 • Front-end-teknologier: Även om djupgående programmeringskunskaper ofta ligger utanför en UI-designers huvudområde är grundläggande förståelse för HTML, CSS och JavaScript viktig. Detta gör det möjligt för designers att förverkliga sina visioner mer effektivt och kommunicera bättre med utvecklare.

Bilde

På jakt efter de bästa UI-designerna?

Sök inte längre! Våra UI-designers är redo att lyfta din produkt till nya höjder med ett snyggt och funktionellt gränssnitt.

Kolla in urvalet av designers och ta reda på vad de kan göra för dig och ditt företag. Vi hjälper dig gärna att hitta den perfekta matchen!


Ordlista för UI-designer

Slutligen har vi skapat en liten ordlista. Denna ordlista kommer att stödja förståelsen och kommunikationen inom UI-design och relaterade discipliner. Genom att behärska dessa termer kan du effektivt kommunicera idéer, kritik och lösningar - och därmed bidra till att skapa mer engagerande och funktionella användarupplevelser.

Designtermer

 • Wireframe: En grundläggande visuell guide som representerar skelettet av en digital produkt, används för att organisera element och funktionalitet.

 • Mockup: En mer detaljerad visuell representation av produkten som visar designelement som färgval, typografi och layout, men utan interaktivitet.

 • Prototyp: En fungerande modell av produkten som simulerar användarinteraktioner och funktionalitet, används för testning och demonstration.

 • Färgteori: Studiet av hur färger kan kombineras och användas i design för att förbättra användarupplevelsen.

 • Typografi: Konsten att arrangera typsnitt för att göra texten visuellt tilltalande och läsbar.

Tekniska termer

 • Responsiv design: Ett tillvägagångssätt för webbdesign som säkerställer att webbsidor fungerar bra på olika enheter och skärmstorlekar.

 • Front-end: Den del av en webbplats eller applikation som användaren interagerar med direkt.

 • API (Application Programming Interface): En uppsättning regler och definitioner som gör att olika programvaruapplikationer kan kommunicera med varandra.

Process och metodik

 • Agil: En projektledningsmetodik som främjar flexibilitet, kontinuerlig förbättring och högt kundengagemang genom iterativa utvecklingssykluser.

 • Lean UX: Ett tillvägagångssätt för användarupplevelsedesign som fokuserar på att skapa mer värde för användaren med färre resurser, baserat på principer för minimering av slöseri.

 • Iterativ design: En designprocess som innebär upprepade cykler av testning och förbättring av produkter, baserat på användarfeedback.