Gå till huvudinnehållet

UX-designern - med öga för användaren


Är du på väg att anlita en UX-designer? Då är du på rätt plats! I den här artikeln kommer vi att ge dig en grundlig förståelse av vad en UX-designer är och gedigna råd om hur du hittar rätt UX-designer för ditt projekt.

Varje gång du interagerar med en produkt eller tjänst har du en användarupplevelse. Det kan handla om att navigera i en mobilapp, surfa på en webbplats, interagera med en fysisk produkt (till exempel prova ett par nya löparskor) eller använda en tjänst (till exempel checka in på ett hotell eller använda kollektivtrafik).

Begreppet användarupplevelse (UX) omfattar alla delar av denna interaktion. Tänk tillbaka på senaste gången du använde en ny produkt. Lyckades du med det du skulle? Hur enkelt var det? Hur kändes det? UX-design syftar till att skapa produkter och tjänster som är enkla, effektiva och behagliga. När du uppnår detta får du lojala kunder som rekommenderar produkten eller tjänsten till vänner och familj.

Om du suckade nu och tänkte "Gäsp, det här var grundläggande", visar du symtomen på en riktigt bra UX-designer. Den här artikeln är inte för dig, men det finns stor chans att du ska ta en kopp kaffe med oss och diskutera jobbmöjligheter hos oss. Läs mer här!


Bilde

Vad är en UX-designer?

En UX-designer skapar användarvänliga, underhållande och tillgängliga produkter och tjänster, särskilt inom digital design av webbplatser och appar. Processen varierar, men de generella faserna i designprocessen (mer om dessa nedan) är vanligtvis desamma.

UX- vs UI-design - vad är skillnaden?

Användarupplevelse (UX) och design av användargränssnitt (UI) är ofta sammanlänkade, men de två områdena har några väsentliga skillnader. Medan UX omfattar den samlade upplevelsen en användare har av en produkt eller tjänst, fokuserar UI på den grafiska utformningen och gränssnittet.

Folq ser till att du får tillgång till de bästa konsulterna - som vi handplockar från hela landet
Alexander Kenich
Group IT Development Manager
Sector Alarm

Vad gör en UX-designer?

Som UX-designer är man ansvarig för att användarna älskar produkten. Tänk på dig själv som kundens advokat, alltid på jakt efter sätt att förbättra kundens upplevelse. Låt oss titta på de olika stegen en UX-designer arbetar med under designprocessen.

 1. Genomför användarundersökningar: UX-designern genomför undersökningar för att identifiera användarnas behov, mål, beteenden och utvecklingsområden. Detta kan innebära användning av verktyg som enkäter, en-mot-en-intervjuer, fokusgrupper eller A/B-testning. I vissa fall leds denna process av en dedikerad UX-forskare.

 2. Analysera insikterna: Baserat på resultaten från användarundersökningar skapar UX-designern användarprofiler som representerar målgruppens egenskaper. Detta hjälper till att identifiera de viktigaste elementen som bör inkluderas i produkten eller tjänsten. Samtidigt börjar de kartlägga användarflödet.

 3. Design: När designprocessen börjar utvecklar UX-designern webbplatskartor, wireframes eller prototyper för att visualisera den slutliga produkten. Här kan en användargränssnittsdesigner (UI) bidra med att lägga till visuella element och gränssnittselement.

 4. Genomför användartester: För att validera designen genomför UX-designern användartester där verkliga användare interagerar med produkten eller tjänsten. Detta inkluderar användbarhetstester för att identifiera eventuella problem och utveckla lösningar.

 5. Presentera arbetet: Slutligen levererar UX-designern den slutgiltiga designlösningen till kunden eller företaget för implementering.

Bilde

Handplocka konsulter av högsta kvalitet hos Folq


> 2 000 konsulter

> 90 UX-designers

> 13 års arbetslivserfarenhetUX-designerens unika färdigheter

UX-designers använder en stor palett av färger, både i överförd och bokstavlig bemärkelse, för att hjälpa dig att få en framgångsrik produkt eller tjänst på marknaden (eller förbättra en befintlig produkt).

När du ska anställa en UX-designer är det viktigt att vara medveten om de olika färdigheter de besitter för att kunna leverera en framgångsrik produkt eller tjänst. Här är några av de viktigaste färdigheterna en UX-designer har.

Färdigheter på arbetsplatsen

 • Kommunikationsfärdigheter: En skicklig UX-designer måste kunna kommunicera effektivt med olika intressenter, inklusive användare, kunder och ledning. Bra intervju färdigheter hjälper dem att samla in information från användarna, och förmågan att presentera lösningar på ett tydligt och övertygande sätt säkerställer att designval förstås och accepteras.

 • Empati: Förmågan att sätta sig in i användarens skor är avgörande för att förstå deras behov, mål och utmaningar. En UX-designer med empati kan identifiera och adressera användarens smärtområden och skapa lösningar som verkligen förbättrar användarupplevelsen.

 • Samarbetsfärdigheter: UX-design innebär ofta samarbete med ett tvärvetenskapligt team, inklusive utvecklare, grafiska designers och projektledare. En skicklig UX-designer kan arbeta effektivt i teamet, lyssna på andras perspektiv, bidra med sin expertis och hitta lösningar genom en gemensam insats.

 • Kritiskt tänkande: UX-design innebär att lösa komplexa problem och fatta genomtänkta designbeslut. En skicklig UX-designer kan utmana antaganden, analysera data och bedöma olika alternativ för att hitta innovativa lösningar som möter användarnas behov och uppnår affärsmålen.

Tekniska färdigheter

 • Forskning: UX-designers använder forskningsmetoder som intervjuer, enkäter och A/B-testning för att samla insikter om användarnas behov, preferenser och beteende. Genom noggrann forskning kan de fatta välgrundade beslut som leder till en bättre användarupplevelse.

 • Informationsarkitektur: En skicklig UX-designer har kunskap om hur man organiserar och strukturerar information på ett logiskt, användarvänligt och effektivt sätt. Genom rätt informationsarkitektur kan de hjälpa användare att hitta det de letar efter utan problem.

 • Wireframing: Wireframing är processen att skapa en visuell representation av ett gränssnitt utan detaljerad design. Detta hjälper UX-designern att utforska och testa olika layouter, funktioner och navigationsstrukturer på ett snabbt och effektivt sätt.

 • Prototypning: Prototypning innebär att skapa en interaktiv modell av den slutliga produkten eller tjänsten. Genom att skapa prototyper kan UX-designern testa och validera designval, identifiera eventuella problem och iterera förbättringar innan produkten går in i produktionsfasen.

Även om inte avgörande kan grundläggande färdigheter inom visuell design och kodning vara användbara för en UX-designer för att förstå hur designen passar in i den övergripande produktutvecklingsprocessen. Detta ger dem möjlighet att kommunicera mer effektivt med designteamet och bidra till att förverkliga sina designidéer på ett mer precist sätt.

Genom att bedöma dessa färdigheter kommer du att kunna hitta en kompetent UX-designer som kan bidra till att förbättra användarupplevelsen och uppnå dina mål.

Fördelen med att samarbeta med Folq är att konsulterna erbjuder utmärkt service och lägger ner det lilla extra vi som uppdragsgivare söker efter.
Shervin Asgari
Avdelningschef, Tjänsteplattform och System
Gjensidige

Så här tränar du UX-designmusklerna - en liten ordlista

Som du har förstått vid det här laget, lever och andas en UX-designer för användarvänlighet. Men vad skriker användarvänlighet högre än att du har lärt dig några fraser inom UX-designerns modersmål innan hen kommer till ditt kontor för att börja?

Här är allt du behöver veta, och lite till, för att få även den mest erfarna UX-designern att bli blank i ögonen:

 • Användarupplevelse (User Experience): Fokuserar på hur användare upplever en produkt eller tjänst, inklusive deras känslor, uppfattningar och interaktioner genom hela användarresan.

 • Användarvänlighet (Usability): Handlar om hur lätt och intuitivt en produkt är att använda, och hur väl den tillgodoser användarnas behov genom att erbjuda en effektiv och tillfredsställande upplevelse.

 • Människocentrerad design (Human-Centered Design): Ett tillvägagångssätt som sätter användarnas behov och önskemål i centrum av designprocessen för att skapa lösningar som är relevanta, användarvänliga och meningsfulla för dem.

 • Informationsarkitektur (Information Architecture): Innebär att strukturera, organisera och presentera information på ett sätt som gör det lätt för användare att hitta vad de behöver och förstå hur det är relaterat.

 • Interaktionsdesign (Interaction Design): Fokuserar på att utforma interaktionen mellan användare och en produkt eller tjänst, och säkerställa att denna interaktion är intuitiv, effektiv och tillfredsställande.

 • Responsiv design (Responsive Design): Ett tillvägagångssätt som gör att en webbplats eller app anpassar sig till olika skärmstorlekar och enheter, och ger en optimal användarupplevelse oavsett om den används på en mobiltelefon, surfplatta eller dator.

 • Wireframing: Processen att skissa en förenklad visuell representation av ett användargränssnitt utan detaljerad design, för att planera layout, innehåll och funktionalitet.

 • Prototyping: Skapandet av en interaktiv modell eller representation av en produkt eller tjänst, vilket möjliggör testning och utvärdering av funktionalitet, användarupplevelse och designval innan produktionen.

 • A/B-testning: En metod för att jämföra två olika versioner av en design eller funktion genom att presentera dem för olika användargrupper, och sedan utvärdera och analysera resultaten för att fatta informerade beslut.

 • Användarundersökningar: Insamling av data och insikter om användarnas behov, preferenser och beteende genom olika metoder som enkäter, intervjuer, observation eller användartestning.

 • Användarprofiler: Fiktiva representationer av typiska användare som hjälper UX-designers att förstå och ta hänsyn till olika användarbehov, mål och beteende i designprocessen.

 • Användarresan (User Journey Mapping): Visualisering av användarens upplevelse genom olika steg och kontaktpunkter när de interagerar med en produkt eller tjänst, för att identifiera möjligheter till förbättring och optimering.

 • Kognitiv ergonomi: Studiet av hur människor tänker, uppfattar och bearbetar information, och hur detta kan påverka designen av användargränssnitt för att optimera användarvänlighet och effektivitet.

 • Visuellt hierarki: Organisering av visuella element på en skärm eller sida för att prioritera vikt och skapa en tydlig struktur som vägleder användarnas uppmärksamhet och interaktion.

 • Mikrointeraktioner: Små, diskreta och ofta animerade element eller reaktioner i ett användargränssnitt som ger feedback eller utför åtgärder, för att förbättra användarupplevelsen och engagemanget.

 • Spelifiering (Gamification): Användningen av spelmekanik och -element i icke-spelkontexter, såsom belöningssystem eller poängsystem, för att öka användarengagemang och motivation.

 • Anpassningsbar design (Adaptive Design): Ett tillvägagångssätt som anpassar sig efter användarens preferenser, kontext eller egenskaper för att leverera en anpassad och personlig användarupplevelse.

 • Användarvänlig navigation: Utformningen av navigeringssystemet och strukturen på en webbplats eller app för att göra det enkelt för användare att hitta information och röra sig sömlöst genom gränssnittet.

 • Konsistens och sammanhang: Användningen av en enhetlig stil, designmönster och interaktioner över en produkt eller tjänst för att skapa en sammanhängande och förutsägbar användarupplevelse.

 • Tillgänglighet (Accessibility): Design och utveckling av produkter och tjänster som är tillgängliga för alla, inklusive personer med funktionshinder eller särskilda behov, för att säkerställa en likvärdig användarupplevelse för alla användare.

Bilde

Behöver du en UX-designer? Ingen stress, vi har Folq

Letar du efter en användarcentrerad UX-designer? Sluta leta! Folq har din perfekta match!

Hos Folq ser vi till att koppla ihop dig med den idealiska UX-designern för dina behov. Vi har samlat en liten armé av ambitiösa UX-designers som kan få din webbplats, app eller digitala tjänst att flyga.

Oavsett om du behöver göra små justeringar här och där, eller om ni ska bygga upp en webbplats från grunden, har vi rätt resurs för dig.

Vill du ha en digital plattform där pengarna rullar in? Boka en skicklig UX-designer!